Què és això?

Tictacvideo és un crèdit optatiu que desenvolupem a l'Escola Pia de Calella des de l'any 2009 a 4rt d'ESO. En aquest bloc recollim l'evolució del projecte des dels seus inicis, pel que la seva estructura canvia des de llavors. Cada curs hem anat canviant algunes coses per tal de millorar-les i esperem continuar així.

TIC: tecnologies de la informació i comunicació.
TAC: tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement.
VIDEO: una tecnologia audiovisual que integrem en el crèdit.  
Objectius generals del crèdit:
 • Desenvolupar tècniques de projecció per la realització de produccions audiovisuals
 • Fomentar el treball autònom i la concreció de projectes personals
 • Integrar les eines tecnològiques al seu abast per la producció i el registre documental de la feina dels alumnes
 • Crear i utilitzar un bloc com a portafoli digital
 • Introduir el llenguatge audiovisual en format vídeo com a recurs expressiu de l’alumnat
 • Descobrir les restriccions legals implícites a la propietat intel·lectual

Organització del crèdit: directrius operatives

 • És molt recomanable que els alumnes disposin de qualsevol dispositiu que pugui enregistrar imatges: fotografies i vídeo
 • De les 3 hores setmanals, 1 és a la sala d’actes o en una aula amb PDI i les altres a l’aula de ViP i d’Informàtica
 • El crèdit combina activitats de grup amb individuals.
 • Utilitzem el bloc http://tictacvideo.blogspot.com per recollir instruccions i recursos pels projectes desenvolupats.
 • Durant tot el curs, el professor enregistra diferents moments del curs per fer-ne unes video-síntesis. Aquells alumnes que vulguin també poden fer-ho.
 • Cada alumne crea un bloc que esdevindrà el portafoli de tota la feina realitzada al llarg del crèdit.
 • Periòdicament el professor avalua els blocs dels alumnes i en fa un seguiment
 • Els alumnes poden consultar les seves notes en tot moment ja que tenen accés a un document compartit al grup classe

Continguts generals per avaluacions:

PRIMERA AVALUACIÓ

  • Correu electrònic
  • Gestió de blocs personals i desenvolupament d’un projecte creatiu
  • Disseny de logotips
  • Edició digital de les imatges amb GIMP
  • Fotoreportatge
  • Exposició oral d’un projecte creatiu i del tema de recerca

SEGONA AVALUACIÓ

  • El còmic com a previ al story-board
  • El llenguatge audiovisual
  • Projecte audiovisual: un bitllet de 50€
  • El collage: analògic i digital
  • El videotutorial

TERCERA AVALUACIÓ

  • Projecte vídeo mashup: collage en moviment
  • Comicbook: exposició oral
  • Còmic remix: recreació d’un còmic canviant vinyetes i diàlegs
  • Projecte vídeo lliure: realització d’un vídeo
Projectes plàstics i creatius per avaluacions:

PRIMERA AVALUACIÓ

  • Disseny d’un logotip personal: tècniques mixtes sobre DIN-A3
  • Projecte plàstic (o creatiu) relacionat amb el tema de recerca

SEGONA AVALUACIÓ

  • Creació d’un sèrie de tires còmiques
  • Collages sobre DIN-A4 amb diàlegs representant  escenes de situació

TERCERA AVALUACIÓ

  • Còmic remix: recreació d’un còmic canviant vinyetes i diàlegs
  • Disseny d’una cartell per anunciar els videos